خدایا شکرت

 

خدایا شکرت! شکر که گذشت....

بخاطر همه چیزایی که بهم دادی شکر.... و برای همه چیزایی که ندادی!!

خدایا شکرت بخاطر این حس خوبی که الان دارم!! این حس که خدا هنوزم منو دوس داره!! هنوزم آرزوهامو برآورده میکنه....

خدایا شکر برای اینکه بعضی وقتا گوشمو میپیچونی که یه خورده دردم بیاد و یادم نره باید همیشه به یادت باشم!! یعنی هنوزم من بندتم!! هنوزم دوسم داری!!

خدایا شکرت که هنوزم میتونم بهت پناه بیارم و مطمئن باشم که کمکم میکنی...

شکرت برای تمام چیزایی که دارم و خیلی خوبن و چیزایی که ندارم و خیلی بدن!!

چیزایی که من فکر میکنم خوبن و ندارم ولی حتما تو میدونی برای من بدن که بهم ندادی!! پس برای ندادن اونا هم شکر...

وقتی خوب فکر میکنم، میبینم اینا همش خیلیه.!! خیلی زیاد.... و برای همینه که خیلی وقتا فراموششون میکنم!!

خدایا شکر برای همه چی!! برای همه زندگی....

 

/ 0 نظر / 30 بازدید