صدای سکوت

بیاد آرزوهایم، سکوتی میکنم بالاتر از فریاد

آبان 96
1 پست
مهر 96
1 پست
تیر 96
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
15 پست
تیر 92
20 پست
خرداد 92
13 پست
عمر_گذرا
1 پست
دلتنگی
3 پست
آخر_سال
1 پست
پاییز_من
1 پست
عید_مبعث
2 پست
روز_پدر
1 پست
گذشته
1 پست
اشک
1 پست
تنهایی
2 پست
حس_غریب
1 پست
بوی_محبت
1 پست
خسته_ام
2 پست
گاهی
2 پست
فردا
1 پست
شوخی_جدی!
1 پست
رسیدن!
1 پست
حال_دنیا
1 پست
زندگی
3 پست
عید_فطر
1 پست
قدر
1 پست
دوستی
1 پست
دعا
1 پست
شب_قدر
1 پست
آینده
1 پست
خدایا
1 پست
خدای_من!
1 پست
آرزو
1 پست
رمضان
1 پست
خدایا!
1 پست
خدا
1 پست
عید
1 پست
تلاش_نکن!
1 پست
اگر
1 پست
امید
1 پست
خدای_من
1 پست
بدون_شرح
1 پست
مرهم
1 پست
آرامش
1 پست
لبخند!
1 پست